Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Leonardo Da Vinci
Pilotné projekty
Projekt STONEDUCA (Stone + Education): 1998 – 2001Projekt sa zaoberal zavádzaním najnovších poznatkov z oblasti konzervovania a reštaurovania kameňa z pohľadu najmodernejších produktov, technológií a v súlade s ekologickými požiadavkami Európskej únie. Týkal sa profesii kamenárov, umeleckých kamenárov a reštaurátorov. Primárnou cieľovou skupinou boli mladí ľudia v základnej odbornej príprave (učni), avšak kombinácia rôznych vzdelávacích modulov umožňuje jeho využitie aj na vzdelávanie nezamestnaných, alebo pracovníkov firiem. Projekt bol realizovaný v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi, predovšetkým reprezentantmi malých a stredných podnikov a výskumnými organizáciami. Projekt prispeje aj k rozvoju výučby cudzieho jazyka v tejto špecifickej oblasti a k riešeniu problémov životného prostredia súvisiacich s konzerváciou kameňa a jeho reštaurovaním.


Partneri:
• AQUA Praha (ČR)
• Istituto Internazionale del Marmo (Milano, Taliansko)
• Remeselná komora Handwerkskammer Trevír (Nemecko)2003 – 2005: PROSTONE


Cieľ projektu: sústrediť a poskytnúť malým a stredným podnikateľom najnovšie informácie z oblasti reštaurovania, údržby a ochrany kameňa. Projekt navrhol model ďalšieho vzdelávania v oblasti tradičných a nových technológií a materiálov, ktoré sa využívajú pri renovácii budov.

Projekt priniesol námety na inovácie školských vzdelávacích programov, financovania odborného vzdelávania, podpory celoživotného vzdelávania. Prioritou bolo nadviazanie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami rôznych typov a na rôznych úrovniach.

V rámci projektu sa rozpracovali nasledovné témy:
historické technológie a materiály, teória, metódy a techniky konzervácie a reštaurovania kameňa, grafické a fotografické metódy v dokumentácii, ochrana kultúrneho dedičstva, nové metódy vzdelávania dospelých, návrhy certifikácie. PROJEKTOVÍ PARTNERI:

European Centre for Education and Training (ECET) (Evropeiski Centar za Obuchenie I Kvalifikazia) SOFIA, Bulgary
www.ecet.bg

Society for Monument Preservation Technology (Společnost pro technológie ochrany památek) PRAGUE, Czech Republic
www.vol.cz/wstop

Handwerkskammer Koblenz Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege Herrstein KOBLENZ, Germany
www.hwk-koblenz.de

Koulutuskeskus Salpauls - Päijänne Institute LAHTI, Finland
www.salpaus.fi/pi

Tampere University of Technology, Laboratory of Engineering Geology and Stone Institute , Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennusgeologian laboratorio ja Kivi-instituutti TAMPERE, Finland
www.tut.fi

Istituto Internazionale del Marmo MILANO, Italy
www.assomarmomacchine.com

Etudes et Formation LUXEMBOURG
www.etform.lu

Kommune Roros ROROS, Norway
www.rorosinfo.com

Cech kamenárov Slovenska LEVICE, Slovakia

Secondary Vocational School - Stredné odborné učilište stavebné LEVICE, Slovakia
www.sou-levice.sk

2003 – 2005: EURORESTOR

Ciele projektu:
- analyzovať technické zručnosti technika potrebné pre reštaurovanie kameňa
- definovať obsah vzdelávacieho programu s možnosťou prispôsobenia potrebám európskych regiónov a krajín
- propagovať implementáciu vzdelávacích programov vytvorených v partnerských krajinách
- vytvárať študijný materiál využiteľný pri organizovaní kurzov v tejto oblasti
- vytvoriť web stránku o reštaurovaní kameňa ako platformu pre disemináciu projektu a jeho výsledkov ako aj prepojenie medzi ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti
- diseminácia projektu na európskej úrovni aj ďalšími formami: web stránky partnerov, odborné publikácie, profesné združenia, médiá a pod.

PROJEKTOVÍ PARTNERI:
The Swedish Stone Industries Federation - SE
www.sten.se
ssf.sfi@sten.se

Asesoramiento, Tecnología e Investigación, S.L. - E
www.atinservices.com
info@atinservices.com

EUROROC - European and International Federation of Natural Stone Industries - EU
www.euroroc.int
gerd.merke@zvk-steinmetz

EUC Sjalland - DK
www.eucsj.dk
eucsj@eucsj.dk
IES Ribiera do Louro - E
www.atinservices.com
info@atinservices.com

Escola de Artes Antonio Failde - E
www.escolarte.com
info@escolarte.com
cesartaboada@escolarte.com
Malta Centre for Restoration - MT
www.mcr.edu.mt
jvella@mcr.edu.mt
cborg@mcr.edu.mt

Stenforsaskolan - SE
karl-axel.hill@goinge.net

Secondary Vocational Building Training College - SK
SOU stavebne Levice
www.soustavlv.szm.sk
soustav@mail.viapvt.sk

Slovak Stone Association - SK
Cech Kamenarov Slovenska
91@post.sk
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Lyžiarsky výchovno
– výcvikový kurz
18. – 22.02.2019, SKI Vitanová„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta