Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
V dňoch 09.-11.01.2015 sa uskutočnilo záverečné stretnutie účastníkov vzdelávacieho cyklu, na ktorom sme vyhodnotili svoj malý projekt, pripravený pre všetkých študentov a pedagógov školy za účasti pozvaných hostí. Premietaním filmu režiséra Jara Vojteka DETI bolo našim zámerom dosiahnuť zmenu postojov, názorov a zvýšiť toleranciu voči životnej situácii spolužiakov. Následnou besedou v ICM za pomoci odborníkov spolužiaci spoločne hovorili k problematike vzťahov a rodiny. Malý projekt vnímame ako praktický prostriedok, cez ktorý sme si mohli vyskúšať v praxi zručnosti, ktoré sme sa naučili počas školení ako aj mnohé ďalšie. Ďakujeme za túto možnosť ako i ocenenie 2. miestom. Na záver vyjadrenia ostatných účastníkov vzdelávania k nášmu projektu: „ Skvelý, originálny, náučný námet, zaujímavé...“ „Všetko ste zvládli tak, ako bolo treba, podarilo sa Vám to“.
P. Zubaj, Ľ. Barboráš, M. Belfiová, M. Brachnová 26.01.2015
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.

Plenárne rodičovské združenie:
pondelok - 24.09.2018 o 16:30
v školskej jedálni.


Po ukončení pokračujú triedne schôdzky.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta