Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Nádácia pre deti Slovenska podporila v tomto šk. roku z Detského fondu Cloetta náš projekt „Čítajme s radosťou“ zameraný na revitalizáciu školskej knižnice a vytvorenie čitárne ako oddychovej zóny. Cieľom projektu je zvýšiť čitateľskú gramotnosť, rozvíjať tvorivosť a emocionálnu zložku osobnosti žiakov prostredníctvom čítania, zdokonaliť čitateľské zručnosti cez hovorené slovo a audiovizuálne pomôcky, poskytnúť útočisko aj žiakom so sociálne slabého prostredia alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Knižnica s čitárňou sa bude využívať na skupinové projektové vyučovanie, tvorivé dielne, besedy a prednášky, premietanie filmov aj pre verejnosť (iné školy, seniori, zahraniční hostia), čím sa posilní rozvoj školy ako komunitného centra. Udelený grant 390 eur sa použije na modernizáciu vybavenia knižnice, nákup stolíkov pre počítačové pracoviská, úpravu zatemnenia miestnosti na premietanie. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená nadväzujúcimi aktivitami : - podmienky pre činnosť študentskej rady a študentskej firmy (priestor pre ich vlastné aktivity) - organizácia besied so zaujímavými ľuďmi mesta a regiónu (pracovníci archívu, Tekovského múzea, ICM, poslanci mesta a samosprávneho kraja a pod., seniori) - realizácia vybraných aktivít v rámci medzinárodných vzdelávacích projektov (workshopy pre rovesnícke skupiny z rôznych krajín).
Ing. Alena Krtíková projektový manažér 12.01.2015
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta