Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Študenti našej školy na odborných predmetoch a najmä na odbornom výcviku získavajú odborné vedomosti , zručnosti a kompetencie vrátane podnikateľských, ktoré sú mimoriadne dôležité pre ich ďalší profesijný rast. Preto sa snažíme oslovovať zaujímavé osobnosti z praxe, z podnikateľského prostredia ako aj z verejnej správy, ktoré poskytnú študentom nové a dôležité informácie. Študenti 4. ročníka PM a KpD ako aj pedagógovia privítali vo štvrtok 27.11.2014 na našej škole milého hosťa - vedúcu odboru živnostenského podnikania na OÚ v Leviciach Ing. Tischlerovú. Žiakom predstavila nielen náplň práce úradu ale im aj priblížila zákonnú úpravu živnostenského podnikania na Slovensku. Vysvetlila im náplň práce Jednotného kontaktného miesta a najmä upozornila žiakov na rôzne úskalia a možné problémy pri zakladaní živnosti. Veľmi podnetné boli informácie o novinkách v živnostenskom podnikaní, ktoré budú platné od 1.1.2015 a týkajú sa rozšírenia náplne činnosti Jednotného kontaktného miesta, ktoré bude spolupracovať aj so sociálnou poisťovňou. Táto skutočnosť zjednoduší podnikateľom prihlasovanie do Sociálnej poisťovne. Beseda bola pre žiakov prínosom, pretože získali zaujímavé informácie o živnostenskom podnikaní priamo od pracovníka z praxe.
Ing. Jana Bakovková 25.12.2014
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta