Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
16. október - Svetový deň potravín sa už niekoľko rokov v našej škole spája s metodickým dňom študentov 2. ročníka študijného odboru pracovník marketingu. 11.októbra 2013 počas odborného výcviku mali možnosť prezentovať zamestnancom školy a spolužiakom svoje prvé skúsenosti s organizáciou, prípravou a ponukou výrobkov zo zdravých potravín. Dopoludnie bolo venované odborným témam z oblasti zdravého životného štýlu v spolupráci s koordinátorkou prevencie Ing. Frajtovou. Mgr. Martišková besedovala so študentmi 2. ročníkov o poruchách príjmu potravín. MUDr. Čechová vystúpila pred študentov 1. ročníkov s prednáškou „Zdravý životný štýl“. Počas obedňajšej prestávky školský vestibul ožil vravou, hlúčikmi zvedavcov i slovami uznania „degustátorov“ pre tvorcov ponuky. Na stoloch nechýbalo vkusne aranžované ovocie, zelenina, syrové, bylinkové nátierky a rôzne iné „chuťovky“ zo zdravých potravín. Svojich zákazníkov si našli aj bylinné čaje pripravované z byliniek z vlastných zdrojov. V školskej jedálni počas podávania obeda zodpovedajúceho zásadám zdravej výživy, stravníci ukončili stolovanie ochutnaním výrobkov z dielne markeťákov.

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie za zdravé potraviny:
- firmám Levické mliekárne a.s., Jozef Henžel ml., ovocie a zelenina,
- rodičom študentov II.B triedy,
- vedúcej školskej jedálne p. Ternovskej,
- p. profesorkám Krtíkovej, Bakovkovej, Karafovej, Bónovej a našim vyučujúcim OVY
- p. zástupkyni Sleziakovej a majsterke OVY p. Leszkovej-Golianovej.
študenti II.B triedy 16.10.2013
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta