Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
16. október - Svetový deň potravín sa už niekoľko rokov v našej škole spája s metodickým dňom študentov 2. ročníka študijného odboru pracovník marketingu. 11.októbra 2013 počas odborného výcviku mali možnosť prezentovať zamestnancom školy a spolužiakom svoje prvé skúsenosti s organizáciou, prípravou a ponukou výrobkov zo zdravých potravín. Dopoludnie bolo venované odborným témam z oblasti zdravého životného štýlu v spolupráci s koordinátorkou prevencie Ing. Frajtovou. Mgr. Martišková besedovala so študentmi 2. ročníkov o poruchách príjmu potravín. MUDr. Čechová vystúpila pred študentov 1. ročníkov s prednáškou „Zdravý životný štýl“. Počas obedňajšej prestávky školský vestibul ožil vravou, hlúčikmi zvedavcov i slovami uznania „degustátorov“ pre tvorcov ponuky. Na stoloch nechýbalo vkusne aranžované ovocie, zelenina, syrové, bylinkové nátierky a rôzne iné „chuťovky“ zo zdravých potravín. Svojich zákazníkov si našli aj bylinné čaje pripravované z byliniek z vlastných zdrojov. V školskej jedálni počas podávania obeda zodpovedajúceho zásadám zdravej výživy, stravníci ukončili stolovanie ochutnaním výrobkov z dielne markeťákov.

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie za zdravé potraviny:
- firmám Levické mliekárne a.s., Jozef Henžel ml., ovocie a zelenina,
- rodičom študentov II.B triedy,
- vedúcej školskej jedálne p. Ternovskej,
- p. profesorkám Krtíkovej, Bakovkovej, Karafovej, Bónovej a našim vyučujúcim OVY
- p. zástupkyni Sleziakovej a majsterke OVY p. Leszkovej-Golianovej.
študenti II.B triedy 16.10.2013
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.

Účelové cvičenie
1. ročníky 22.06.2018
2. ročníky 20.06.2018

Trieda 1.A - DSV
má z prevádzkových dôvodov
dňa 19.06.2018 (utorok) voľno
udelené spoločnosťou ZF Slovakia
a dňa 21.06.2018 (štvrtok)
skrátené vyučovanie
v čase 8:00 - 12:00
v priestoroch školy (Pod amfiteátrom 7)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta