Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Dňa 13. novembra 2014 sa SOŠ, Pod amfiteátrom 7, zúčastnila Burzy informácií v športovej hale v Leviciach. Podujatie organizované ÚPSVaR Levice nám umožnilo predstaviť žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ ponuku vzdelávacích programov školy a tak získať potrebné informácie pre správne rozhodnutie pre výber strednej školy. Našim cieľom bolo zaujať žiakov základných škôl a konzultovať s nimi rôzne formy štúdia na škole. Každý žiak dostal letáčik o škole s podrobnejšími informáciami o daných odboroch s dátumom Dňa otvorených dverí v škole.
Silvia Mazúchová, marketing 20.11.2014
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.

Účelové cvičenie
1. ročníky 22.06.2018
2. ročníky 20.06.2018

Trieda 1.A - DSV
má z prevádzkových dôvodov
dňa 19.06.2018 (utorok) voľno
udelené spoločnosťou ZF Slovakia
a dňa 21.06.2018 (štvrtok)
skrátené vyučovanie
v čase 8:00 - 12:00
v priestoroch školy (Pod amfiteátrom 7)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta