Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. ponúka žiakom 2. a 3. ročníka učebného odboru 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby nový štipendijný program s platnosťou od šk. roka 2014/2015. Cieľom štipendijného programu je poskytnúť žiakom motivačné štipendium, ktorého výška je stanovená na základe dosiahnutého študijného priemeru a ročníka štúdia. Vedenie spoločnosti ZF Slovakia, a.s. stanovilo pravidlá prideľovania motivačného štipendia a z neho vyplývajúcich záväzkov v Kvalifikačno – stabilizačnej dohode.
Admin 18.11.2014
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.

Účelové cvičenie
1. ročníky 22.06.2018
2. ročníky 20.06.2018

Trieda 1.A - DSV
má z prevádzkových dôvodov
dňa 19.06.2018 (utorok) voľno
udelené spoločnosťou ZF Slovakia
a dňa 21.06.2018 (štvrtok)
skrátené vyučovanie
v čase 8:00 - 12:00
v priestoroch školy (Pod amfiteátrom 7)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta