Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
sa konalo v dňoch 16.-19.októbra 2013 v meste Postojna. Účastníci zo 7 partnerských škôl (Maďarsko, Slovensko, Taliansko, Slovinsko, Nemecko, Portugalsko a Turecko) sa stretli v hostiteľskej škole v Postojnej. Účastníkov projektového stretnutia pozdravil župan Jernej Verbič. Pracovný program zahŕňal workshopy pre pedagógov (manažment projektu v 2. roku, kontinuálne vzdelávanie učiteľov v partnerských krajinách) ako aj pre študentov (Prečo sa učíme cudzie jazyky, tvorba multilinguálneho slovníka). Súčasťou kultúrnych exkurzií bola prehliadka jaskyne Postojnska jama s viváriom a návšteva hradu Predjamski Grad. Stretnutia sa zúčastnili aj 2 študentky z odboru pracovník marketingu z triedy 2. B Natália Miková a Patrícia Molnárová. Tu sú ich zážitky.

Natália Miková
Po otvorení programu prišli na rad študentské prezentácie o význame štúdia cudzích jazykov. Každá prezentácia bola poňatá veľmi svojrázne a zaujímavo. Po prezentáciách nás čakal obed v škole a následne výlety po okolí. Navštívili sme jaskyňu a hrad v Postojnej, kde sme videli a počuli zaujímavé informácie. Tieto miesta boli fascinujúce a stretli sme sa s ukážkovým príkladom animácie v reálnom živote. Aj spôsob prezentovania sa zamestnancov bol zaujímavý a veľmi inšpiratívny. Po príchode z výletov sme sa spoločne zúčastnili večere v reštaurácii Javornik. Na druhý deň program pokračoval študentskými workshopmi, na ktorých sme sa naučili zopár fráz po slovinsky a na ďalšom sme zostavili viacjazyčné slovníky. Po obede nasledovalo predstavenie našej práce na workshopoch a ukončenie oficiálneho programu. Neskôr sme mali voľný program, ktorý sme sa my rozhodli stráviť v meste Ljubljana, ktoré sme si prešli spolu s profesionálnou sprievodkyňou Martinou a tá nám ukázala zaujímavé pamiatky centra mesta. Naše projektové stretnutie sme ukončili večerou v reštaurácii a v sobotu sme sa vrátili naspäť na Slovensko. Chcela by som sa na záver poďakovať všetkým partnerom, ktorí umožnili toto projektové stretnutie a taktiež všetkým ľuďom, ktorí sa ho zúčastnili.

Patrícia Molnárová
Toto projektové stretnutie pre mňa znamenalo a aj znamená veľmi veľa. Keď ma oslovili s ponukou zúčastniť sa, bola som z toho veľmi nadšená, pretože cudzie jazyky (téma tohto projektového stretnutia) sú práve téma, ktorá mňa osobne veľmi zaujíma. Som rada, že som mohla byť súčasťou tohto projektu, pretože vďaka nemu som spoznala mnoho skvelých ľudí, nové miesta a pamiatky, rozšírila som si svoje jazykové a prezentačné zručnosti a zažila nové zážitky. Historické pamiatky a miesta, ktoré sme navštívili, boli krásne, ťažko to len slovami opísať. Taktiež hotel, v ktorom sme boli ubytovaní, nemal chybu. Ľudia, ktorých som tam spoznala, ma naučili veľa nových vecí. Program bol taký pestrý, že si človek takmer ani nemal kedy vydýchnuť. Bol to plnohodnotne strávený čas, na ktorý budem s úsmevom spomínať a už teraz sa teším na ďalšie projektové stretnutie, ktoré sa bude konať práve u nás na Slovensku. Na záver by som sa chcela ešte raz veľmi pekne za všetko poďakovať, a to najmä pánovi riaditeľovi Krtíkovi a pani Krtíkovej, ďalej spolupracujúcej škole v Slovinsku a všetkým skvelým ľuďom z ostatných krajín, ktorí sa tohto projektu zúčastnili. ĎAKUJEM! :)

Najbližšie projektové stretnutie sa uskutoční na Slovensku v marci 2014.
Alena Krtíková 19.10.2013
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta