Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Študenti 4.B študijného odboru pracovník marketingu sa v rámci štúdia tradičných remesiel v našom regióne rozhodli urobiť prieskum na Levickom jarmoku. Dňa 16.10. 2014 sme počas odborného výcviku uskutočnili anketu medzi návštevníkmi jarmoku a predajcami remeselníckych výrobkov. Vzhľadom na to, že jarmok iba začínal, podarilo sa nám osloviť 30 návštevníkov a 20 predajcov. Návštevníkom sme položili 5 jednoduchých otázok, ktoré boli zamerané najmä na zistenie ich spokojnosti s ponukou tradičných remesiel, ich záujmu o tento druh produktov ako aj ich prípadný záujem o tradičné husacie štvrťky, ktoré už akosi vymizli z ponuky jarmokov v našom meste. Z výsledkov ankety vyplynulo, že 52% návštevníkov nakupuje na jarmoku tradičné remeselnícke výrobky a to najmä hrnčiarske výrobky, výrobky dekoratívne a drevené výrobky do domácnosti. Až 69% respondentov by uvítalo, keby sa na jarmoku opäť predávali tradičné husacie štvrťky. Vzhľadom k tomu, že až 59% opýtaných navštevuje jarmok pravidelne, bolo by vhodné tieto husacie štvrťky do ponuky jedál zaradiť a vrátiť sa k tradícii. Druhá časť prieskumu bola zameraná na predajcov. Oslovili sme 20 predajcov, z ktorých 43% t.j. 9 pochádza zo Žiliny a ostatní zo Senca, Považskej Bystrice, Lubiny a 2 predajcovia boli aj z Hronských Kľačian. Najviac predajcov (38%) ponúkalo medovinu a medovníky, čo predstavuje 8 predajcov. Ďalej nás zaujímalo, čo podľa predajcov najviac odrádza kupujúcich od kúpy – až 72 % odpovedalo, že nízke príjmy a 14% si myslí že dážď a konkurencia. Posledná otázka bola zameraná na formy predaja. Prekvapilo nás, že až 23% t.j. 4 predajcovia využívajú aj formu e-shopu. 53%, t.j. 11 predajcov predáva len na jarmokoch. Na záver môžeme konštatovať, že Levický jarmok je tradičné podujatie, ktorého história siaha až do 17 storočia. Od tých čias sa radikálne zmenilo jeho poslanie, rozsah aj počet predajcov. Potešiteľné je, že z roka na rok pribúdajú výrobky tradičných remesiel, ktoré sú lákadlom pre mnohých návštevníkov jarmoku.
Študenti 4. B 03.11.2014
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta