Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
sa uskutočnil 16.6. 2014 a jeho cieľom bolo predstaviť ročníkové práce, na ktorých študenti pracovali v 2. polroku v rámci predmetu odborný výcvik a tematického celku Animačné služby. Témou prác bol „Letný denný tábor“, ktorý by prebiehal počas 1 týždňa v našej škole. Úlohou študentov bolo zmapovať potenciál školy pre tento účel, navrhnúť pestré animačné aktivity, premyslieť personálne a materiálno-technické zabezpečenie podujatia, spropagovať tábor letákovou formou a napokon zisťovať spokojnosť účastníkov tábora prostredníctvom dotazníka.

Väčšina študentov dokázala aplikovať teoretické vedomosti do praktickej práce a vytvorila kreatívny týždenný program s využitím všetkých animačných oblastí.
Ing. Alena Krtíková vyučujúca OVY 1. ročník 17.6.2014
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.

Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta