Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
sa uskutočnil 16.6. 2014 a jeho cieľom bolo predstaviť ročníkové práce, na ktorých študenti pracovali v 2. polroku v rámci predmetu odborný výcvik a tematického celku Animačné služby. Témou prác bol „Letný denný tábor“, ktorý by prebiehal počas 1 týždňa v našej škole. Úlohou študentov bolo zmapovať potenciál školy pre tento účel, navrhnúť pestré animačné aktivity, premyslieť personálne a materiálno-technické zabezpečenie podujatia, spropagovať tábor letákovou formou a napokon zisťovať spokojnosť účastníkov tábora prostredníctvom dotazníka.

Väčšina študentov dokázala aplikovať teoretické vedomosti do praktickej práce a vytvorila kreatívny týždenný program s využitím všetkých animačných oblastí.
Ing. Alena Krtíková vyučujúca OVY 1. ročník 17.6.2014
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.

Účelové cvičenie
1. ročníky 22.06.2018
2. ročníky 20.06.2018

Trieda 1.A - DSV
má z prevádzkových dôvodov
dňa 19.06.2018 (utorok) voľno
udelené spoločnosťou ZF Slovakia
a dňa 21.06.2018 (štvrtok)
skrátené vyučovanie
v čase 8:00 - 12:00
v priestoroch školy (Pod amfiteátrom 7)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta