Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
otvára od 1. 9. 2014 nadstavbové štúdium v odboroch:
prevádzka strojov a zariadení

elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení.


Študijný odbor prevádzka strojov a zariadení je určený pre absolventov učebných odborov:
- strojný mechanik
- autoopravár mechanik
- mechanik špecialista automobilovej výroby.


Študijný odbor elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení je určený pre absolventov učebných odborov:
- elektromechanik – silnoprúdová technika
- elektromechanik – úžitková technika.

Štúdium sa otvára
- v dennej forme ( trvá dva roky )
- v diaľkovej forme ( popri zamestnaní, trvá tri roky ).
Štúdium končí maturitnou skúškou.
Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie.
Na obidve formy budú záujemcovia prijatí bez prijímacích skúšok.
Prihlášky sú k dispozícii na sekretariáte školy a prijímajú sa do 31. júla 2014.

Informácie :

Telefón : 6312 510, 6316 970
Mail : soustav@mail.viapvt.sk
11.6.2014
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.

Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta