Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Rok 2014 sa pre študentov odboru Mechanik - špecialista automobilovej výroby začal skvelou ponukou ukázať svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Naša škola sa už tradične prihlásila do celoslovenskej súťaže Autoopravár Junior 2014 Castrol. Súťaž sa začala v školskom kole. To pozostávalo z on-line testu, ktorý obsahoval aj poznávaciu časť. Druhou zložkou školského kola, ktorá dopĺňala celkové hodnotenie dosiahnutých výsledkov, bola praktická časť súťaže realizovaná v našich školských dielňach. Organizáciu tejto časti mal pod palcom vedúci súťaže Ing. Krnáč spolu s kolegami Ing. Adamom a Ing. Kačánim. Študenti mali pripravené tri stanovištia, týkajúce sa oblasti brzdového systému, poloosí, výmeny rozvodov, výmeny sviečok, výmeny filtrov, meraní bodu varu brzdovej kvapaliny, pneumatík a merania elektrických veličín. Žiaci pristupovali ku každému stanovisku jednotlivo. Po absolvovaní všetkých častí školského kola nasledoval sumár dosiahnutých bodov a napokon vyhlásenie prvých troch najlepších automechanikov tohto ročníka školského kola súťaže. Títo žiaci nás budú reprezentovať aj v oblastnom kole v Nových Zámkoch, kde im želáme veľa úspechov!

HODNOTIACA LISTINA

Reprezentovať školu v oblastnom kole súťaže v Nových Zámkoch budú 3 žiaci:

1. Lukáš Sádovský,
2. Miroslav Krcho
3. Matúš Kandera

Želáme im veľa úspechov.
Ing. Martin Ka 17.03.2014
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta