Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Organizácia triednych kôl SOČ a školského kola SOČ
Vážené kolegyne, kolegovia, v zmysle organizačných pokynov OÚ Nitra, odboru školstva a KK SOČ v Nitrianskom kraji k realizácii 36. ročníka SOČ pre žiakov SŠ sa triedne a školské kolo SOČ v našej škole bude organizovať nasledovne:

Organizácia na stiahnutie (pdf)

Povinnosti účastníkov v triednom kole SOČ:
- súťažná práca musí spĺňať kritéria práce SOČ /aktuálna príručka SOČ/
- súťažná práca je predložená do komisie v elektronickej podobe
zodpovedný: vyučujúci OVY v spolupráci s konzultantom maturitného projektu
- žiak obhajuje prácu pred hodnotiacou komisiou v časovom limite max. 15 minút., pri prekročení limitu HK môže prezentáciu ukončiť
- k obhajobe špeciálne pomôcky, výrobky a pod. sú súťažiaci povinní priniesť so sebou
- HK vyhodnotí výsledky po ukončení triedneho kola
- do školského kola postupujú práce, ktoré sa umiestnili na 1. – 3. mieste, podľa odporučenia HK

Presný časový harmonogram školského kola bude zverejnený po vyhodnotení triednych kôl SOČ na web. stránke školy a nástenke vo vestibule školy.

Vypracovala: Ing. Jana Bakovková,
koordinátorka SOČ


Schválil: RNDr. Ján Krtík, riaditeľ školy
10.02.2014
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta