Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Dňa 8.6. 2016 sa uskutočnil prezentačný deň žiakov 3.C triedy odboru technik informačných a telekomunikačných technológii z predmetu odborný výcvik – zložka podnikateľské zručnosti. V priebehu druhého polroka šk. roka 2015/2016 bolo úlohou žiakov vypracovávať podnikateľské plány. Podnikateľské nápady žiakov neboli len z odboru, ktorý študujú, ale aj z oblastí poskytovania rôznych služieb, gastronómie a oblasti voľno-časových aktivít. Úroveň prác a prezentácie žiakov bola rôzna a odzrkadľovala kreativitu a čas, ktorý študenti tejto problematike venovali. Veríme, že v budúcnosti žiaci nadobudnuté podnikateľské zručnosti využijú v praxi a budú tak prínosom pre ich ďalší rozvoj, ale aj získanie dobrých pracovných príležitostí.
Ing. Anna Fraschová Ing. Jana Kukučková 20.06.2016
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.

Účelové cvičenie
1. ročníky 22.06.2018
2. ročníky 20.06.2018

Trieda 1.A - DSV
má z prevádzkových dôvodov
dňa 19.06.2018 (utorok) voľno
udelené spoločnosťou ZF Slovakia
a dňa 21.06.2018 (štvrtok)
skrátené vyučovanie
v čase 8:00 - 12:00
v priestoroch školy (Pod amfiteátrom 7)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta