Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Dňa 8.6. 2016 sa uskutočnil prezentačný deň žiakov 3.C triedy odboru technik informačných a telekomunikačných technológii z predmetu odborný výcvik – zložka podnikateľské zručnosti. V priebehu druhého polroka šk. roka 2015/2016 bolo úlohou žiakov vypracovávať podnikateľské plány. Podnikateľské nápady žiakov neboli len z odboru, ktorý študujú, ale aj z oblastí poskytovania rôznych služieb, gastronómie a oblasti voľno-časových aktivít. Úroveň prác a prezentácie žiakov bola rôzna a odzrkadľovala kreativitu a čas, ktorý študenti tejto problematike venovali. Veríme, že v budúcnosti žiaci nadobudnuté podnikateľské zručnosti využijú v praxi a budú tak prínosom pre ich ďalší rozvoj, ale aj získanie dobrých pracovných príležitostí.
Ing. Anna Fraschová Ing. Jana Kukučková 20.06.2016
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta