Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Prezentačný deň 3.B

Dňa 07.06. 2016 predstavili žiaci 3.B úlohu, ktorá nám zabrala veľa času a hlavne stresu. Prezentovali sme v rámci odborného výcviku podnikateľské plány, ktoré boli zamerané na otvorenie a prevádzkovanie penziónu vo vidieckom CR. Našou úlohou bolo ich podrobné spracovanie v textovej forme a následné sformulovanie do ústnej prezentácie so sprievodnou prezentáciou v PowerPointe. Penzión mal poskytovať služby vidieckeho turizmu a tak sme si  museli zvoliť vhodnú lokalitu a následne vhodný názov. Dôležité bolo preskúmať konkurenciu, na základe ktorej sme vedeli zvoliť vhodné ceny a riešiť otázky distribúcie a propagácie. Taktiež sme sa zaoberali aj otázkami personálneho zabezpečenia, rozsahom poskytovaných služieb, segmentáciou trhu. Po predstavení poväčšine dôkladne spracovaných podnikateľských plánov sme sa dočkali ohodnotenia svojej snahy. Počiatočný stres opadol      a žiaci predviedli svoj najlepší výkon.

Patrícia Javrová

3.B PM

Patrícia Javrová 3.B PM 20.06.2016
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.

Plenárne rodičovské združenie:
pondelok - 24.09.2018 o 16:30
v školskej jedálni.


Po ukončení pokračujú triedne schôdzky.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta