Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Etiketa v zahraničí

 

Nastal deň, ktorého sme sa všetci trochu báli, keď prišli na rad naše seminárne práce zo spoločenskej komunikácie na tému „Etiketa v zahraničí“.

 

Náš prezentačný deň otvorila Maja s prezentáciou o Francúzsku. Porozprávala nám o obyvateľoch, tradíciách, ktoré sa týkajú svadobnej noci. Zaujala nás aj informácia o pomarančových kvetoch, ktoré označujú panenstvo. Porozprávala tiež o zvykoch v reštauráciách a občasnej arogancii Francúzov. 

Jessica s prezentáciou o Fínsku rozprávala veľa o obyvateľoch, národnej hrdosti, sviatkoch, zvykoch v rodine a zistili sme aj to, že pre Fínov sú veľmi dôležité kvety, lebo každá farba symbolizuje niečo iné. 

Ďalšia bola Anka s prezentáciou o Indii. Ako krajinu nám ju predstavila pekne. Zaujala nás informácia o neveste, ktorá nemáva v svadobný deň oblečené biele šaty ale červené. V Indii majú iné pozdravy ako my, chaos v doprave, iné svadobné zvyky. 

Vladko si pripravil zaujímavosti o Rumunsku. Rozprával o obyvateľoch, zvykoch vo firme a na jednaniach, o vzdelávaní, o vzťahoch k cudzincom. Aj Rumuni sú zvyknutí

na dar ako alkohol alebo kvety.

Klaudia s jej Talianskom začala základnými informáciami o krajine a obyvateľoch. Zaujímavá vec bola „bella figura“a význam módy v živote Talianov. Lakte na stole sú nezdvorilé a do väčšiny jedál dávajú vajíčka. 

Oliver s prezentáciou o Keni predstavil túto exotickú africkú krajinu. V Keni nájdete mnoho etnických skupín. Oboznámil nás s pravidlami, ktoré by sme mali dodržiavať a čo by mali nosiť oblečené ženy aj muži. Do prezentácie pridal aj fotky, aby sme si vedeli lepšie predstaviť, ako to tam vyzerá. 

Klaudia s jej prezentáciou o Dánsku predstavila ich národné jedlá. Otázka: "Ako sa máš?" je pre nich urážlivá. Tak isto každý kvet má svoju symboliku. 

Potom prišiel na rad Janko s Brazíliou. Prvé informácie boli všeobecné, oboznámil nás aj s obyvateľmi, brazílskym futbalom a napríklad o tom, že majú v Brazílii veľké rodiny. 

A je tu Španielsko, ktoré odprezentovala Lauri. Začala zaujímavosťami, dozvedeli sme sa niečo o pozdravoch a ich národnej hrdosti. Zopakovali sme si niektoré španielske slovíčka. Zaujala nás etiketa stolovania ako aj informácia, že Španieli nič nejedia bez príboru, ani len zeleninu a ovocie.

Števo nám predstavil Vietnam. Oboznámili sme sa s náboženstvami a získali veľa informácií o zvykoch a správaní obyvateľov. Deti vo Vietname musia nesmierne vyjadrovať úctu ku svojim rodičom. Dozvedeli sme sa aj, že ľudia tam sú veľmi poverčiví.
Ja (Viki) s mojou prezentáciou o Thajsku som spolužiakom porozprávala o rôznych                zvykoch v tejto usmievavej krajine orchideí, úcte ku kráľovskej rodine, pozdravoch, predstavovaní, správaní na verejnosti.

Po mne nasledovala Katka s prezentáciou o Maroku. Priblížila nám veľa zvykov, ktoré sa týkajú jedenia, nápojov a nakoniec aj rodiny. V Maroku je pečeň symbolom lásky. Muž prejavuje veľkú úctu k žene. Podľa obyvateľov Maroka je biele oblečenie považované za pohrebné oblečenie. 

Prezentačný deň ukončila Karinka so svojou prezentáciou o Japonsku. Spoznali sme kopu japonských zvykov, ich disciplinovanosť a spolupatričnosť s firmou, vzájomnú úctu, množstvo jedál a zaujímavostí, ktoré sú pre krajinu typické. 

 

Prezentačný deň bol super. Každý z nás bol pripravený predstaviť svoju prácu ako najlepšie vedel. Dozvedeli sme sa veľa nových informácii o krajinách z celého sveta, čo sa nám v budúcnosti určite zíde. Zdokonalili sme sa vo vyhľadávaní a spracovaní informácií, počítačovej grafike, geografii, osobnej prezentácii, učili sme sa dodržiavať časový limit na vystúpenie ako aj to, že takáto príležitosť si vyžaduje spoločenské oblečenie.

 

Po skončení prezentácií každý z nás označil tri práce, ktoré sa mu najviac páčili. Výsledné poradie je nasledovné:

1. miesto Viktória Kuciaková – Thajsko

2. miesto Katarína Kozelnická – Maroko

3. miesto Karin Kováčová – Japonsko

                 Janko Morvay - Brazília

 

Nielen víťazi, ale aj všetci zapojení sme získali sladkú odmenu. Hoci sme sa na  začiatku báli, nakoniec to vôbec nebolo také strašné, ako sme si mysleli a sme veľmi vďační za takýto prezentačný deň.

 

 

Viki Kuciaková, Karin Kováčová

                        1.B pracovník marketingu

 

Viki Kuciaková, Karin Kováčová 1.B pracovník marketingu 07.06.2016
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.

Plenárne rodičovské združenie:
pondelok - 24.09.2018 o 16:30
v školskej jedálni.


Po ukončení pokračujú triedne schôdzky.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta