Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
JA FIRMA DIRECT - M ukončila svoju pôsobnosť Dňa 11. 5. 2016 sa konalo likvidačné valné zhromaždenie JA FIRMY DIRECT -M. Na likvidačnom VZ bolo prítomných 59 akcionárov /z celkového počtu 69/, takže bolo uznášania schopné. Postupovalo sa v zmysle stanoveného a akcionármi schváleného programu. Prezidentka a aj viceprezidenti jednotlivých oddelení predstavili Výročnú správu JA FIRMY, v ktorej zhodnotili činnosť za uplynulé obdobie, vyzdvihli dosiahnuté dobré výsledky a zároveň aj analyzovali a svojim akcionárom odôvodňovali nenaplnenie niektorých úloh vyplývajúcich z plánu JA Firmy. Tiež sme svojim akcionárom predstavili plán rozdelenia dosiahnutého zisku, ktorý bol po krátkej diskusii schválený. JA Firme DIRECT- M sa po celý rok darilo a vďaka tomu sme mohli vyplatiť svojim akcionárom dividendy. Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí nás počas našej existencie podporovali, či už zakúpením akcie našej spoločnosti alebo nákupom výrobkov, prípadne cennou radou. Práca v JA Firme bola pre nás veľkou výzvou a praktickou skúsenosťou, ktorú určite v budúcnosti zúročíme či už v ďalšom štúdiu alebo po ukončení štúdia na svojich pracoviskách. DIRECT - M JA Firma


16.05.2016
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta