Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Dňa 9.2.2016 sa uskutočnil na SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice metodický deň št. odboru komerčný pracovník v doprave – Logistika a špedícia. Témou dňa bolo predstaviť dopravu na Slovensku pre nórskych  žiakov, ktorí navštívili školu v rámci projektu EEA grants.

Na oplátku nórski študenti prezentovali dopravu Nórska - Atlantickú cestu a prepravu po nórskych fjordoch.

My študenti odboru komerčný pracovník v doprave – Logistika a špedícia sme si pripravili niekoľko prezentácií. V prvej sme predstavili  svoj študijný odbor, jeho náplň,  odborné predmety, uplatnenie absolventov ako aj firmy v ktorých máme možnosť vykonávať odborný výcvik.

V druhej prezentácii sme priblížili  pozemnú dopravu na Slovensku – cestnú a železničnú. Oboznámili sme prítomných s ich výhodami ako aj nevýhodami, technickou základňou.

Tretiu prezentácia sme  zamerali  na leteckú a vodnú dopravu Slovenska. Predstavili sme  letiská na Slovensku. Uplatnenie leteckej a vodnej dopravy  pre potreby SR.

Záver patril zaujímavostiam v doprave, či už išlo o históriu, ako aj súčasnosť v prepojení na šport a zaujímavé  dopravné stavby Slovenska.

Jednou  z požiadaviek na dopravu je aj jej bezpečnosť, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky ako aj poskytnutie prvej pomoci. Preto metodický deň bol ukončený aktivitami Slovenského červeného kríža – Územný spolok Levice. Pani riaditeľka  Szalmová spolu so svojimi spolupracovníkmi  nám ukázali  základné úkony pri poskytovaní prvej pomoci. Každý z nás si mohol dané aktivity vyskúšať na figuríne.

Hodnotíme tento metodický deň kladne. Nielen tým,  že sme si rozšírili obzor v oblasti dopravy v Nórsku, ale sme si  preverili aj svoje prezentačné zručnosti, ako aj jazykové znalosti. Nakoľko jednotlivé aktivity prebiehali v anglickom jazyku.  

 

Už teraz sa tešíme na podobné aktivity, ktoré  nás čakajú počas štúdia.

 

                                                           žiaci študijného odboru komerčný pracovník v doprave.

žiaci študijného odboru Komerčný pracovník v doprave 24.02.2016
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta