Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Olympiáda z anglického jazyka 2015/16.

Tohtoročné školské kolo olympiády z anglického jazyka zaznamenalo rekordný počet účastníkov v rámci doteraz konaných olympiád na našej škole. Zúčastnilo sa ho spolu 20 študentov. Školské kolo prebehlo podľa metodických pokynov pre olympiádu v anglickom jazyku. Písomná časť sa konala v pondelok 7.12.2015 v školskej jedálni počas tretej a štvrtej vyučovacej hodiny. Žiaci pracovali samostatne, boli porozsádzaní tak, aby nemohlo dôjsť ku komunikácii. Písomná časť prebehla bez problémov, dodržali sa časové limity stanovené pre posluch s porozumením, čítanie s porozumením aj pre časť gramatika a lexika. Študenti boli vysoko disciplinovaní. Ústna časť sa konala 8.12.2015 v učebni anglického jazyka. Súťažiaci boli kvôli plynulosti rozdelení do dvoch skupín. Prváci a druháci v počte 10 študentov tvorili prvú skupinu a tretiaci so štvrtákmi tiež v počte 10 tvorili druhú skupinu. Študenti absolvovali opis obrázka a roleplay. Bol dodržaný čas na prípravu aj na odpoveď. Žiaci po odpovedi zostávali v miestnosti až kým nezodpovedal posledný zo skupiny, aby nedošlo k úniku informácií ohľadom obrázka a témy roleplay. Na prvom mieste sa umiestnila žiačka IV.B triedy Soňa Maňáková, na druhom Patrícia Molnárová, tiež zo IV.B a na treťom mieste Dávid Šida taktiež zo IV.B. Štvrtáci dokázali, že z anglického jazyka majú najviac vedomostí a že im ako študentom najvyššieho ročníka a budúcim maturantom tieto prvé tri miesta právom patria. V okresnom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa konalo dňa 14.I.2016 na PaSA nás reprezentovala študentka Soňa Maňáková. Zo 7 účastníkov svojej kategórie obsadila 4.miesto vo veľmi tesnom rozdiele bodov. Vyhodnotenie a odmenenie víťazov a všetkých ostatných účastníkov školského kola sa uskutočnilo vo štvrtok 28.I.2016 v spoločenskej miestnosti za účasti riaditeľky školy Ing. Evy Sleziakovej, oboch zástupkýň, predsedkyne PK cudzích jazykov PaedDr. V.Karafovej ako aj učiteľov anglického jazyka. Všetkým študentom sme zablahoželali a tešíme sa na olympiádu v ďaľšom školskom roku.

Mgr.Ing.Viera Karvašová

Mgr.Ing.Viera Karvašová 08.02.2016
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta