Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Dňa 16. 03. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy v priestoroch kabinetu slovenského jazyka a literatúry. Bolo prihlásených 8 žiakov, ale chrípka, žiaľ, zaúradovala, a tak sa súťaže nakoniec zúčastnili 3 študentky z 3. B triedy – odbor pracovník marketingu a 1 študent z 2.C triedy – odbor technik informačných a telekomunikačných technológií. Súťaž organizačne i metodicky zabezpečili PhDr. Erika Szárazová a Mgr. Michaela Havranová – vyučujúce slovenského jazyka a literatúry. I napriek menšiemu počtu študentov sa podarilo pripraviť nevšedný umelecký zážitok z umeleckého slova. Veľmi nás potešil fakt, že sa prelomili ľady a do súťaže sa zapojil aj študent Adam Ruman. Ukázal tak, že prednes nie je len doménou dievčat. Opätovne sme sa presvedčili, že mládež má stále záujem o hovorené slovo, o jeho interpretáciu formou prednesu. A ako naši adepti uspeli? Na druhom mieste v prednese poézie sa umiestnil Adam Ruman, v prednese prózy boli udelené dve druhé miesta, a to Dominike Šimonikovej a Soni Maňákovej. Na treťom mieste sa umiestnila Diana Chvojková. Sme radi, že sme opätovne obnovili tradíciu prestížnej recitačnej súťaže a súčasne sme si i takouto formou pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Postrehy študentov – účastníkov súťaže: D. Šimoniková / A. Veteranyi: Prečo nie som anjel /: ,,Moje pocity boli pozitívne. Bola to pre mňa nová skúsenosť a zopakovala by som si to znova." S. Maňáková / Maxim E. Matkin: Miluj ma ironicky/ : ,,Vnímam Hviezdoslavov Kubín ako pozitívnu skúsenosť a začiatok novej tradície v recitácii na našej škole." D. Chvojková / Andy Weir: Mrťan / :.,, Som rada, že som sa súťaže zúčastnila a chcem v budúcnosti viacej popracovať na svojom texte. Súťaže sa chcem sa zúčastniť aj na budúci rok." A. Ruman / V. Vysockij: Môj Hamlet /: ,,Takejto súťaže som sa zúčastnil prvýkrát, musím sa trošku oťukať a bude to super. A ďakujem pani profesorke za výber textu."
PhDr. Erika Szárazová 08.04.2015
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta