Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Dňa 09.09.2013 sa v spoločenskej miestnosti ŠOŠ, Pod amfiteátrom 7, v Leviciach konala odborná prednáška spojená s prezentáciou výrobkov a služieb firmy Jablotron Slovakia, s.r.o. Prezentácia bola zameraná na poskytovanie služieb elektronickej ochrany majetku a osôb v oblasti predaja, distribúcie a servisu komponentov elektronických zabezpečovacích systémov (EZS) pre objekty a automobily, GSM komunikačných a signalizačných zariadení, ale aj komponentov malej domácej automatizácie a ďalších výrobkov z oblasti aplikovanej elektroniky.

O uvedenú oblasť zabezpečovacej, signalizačnej a riadiacej techniky sa rozširuje obsah odborného vzdelávania žiakov vo vzdelávacom programe Technik informačných a telekomunikačných technológií. Odbornej prednášky spojenej s prezentáciou výrobkov firmy sa zúčastnili učitelia elektrotechnických predmetov, majstri odbornej výchovy a žiaci 2.-4. ročníka študijného odboru technik ITT.

Pre účely odborného vzdelávania odovzdal zástupca spoločnosti Jablotron Slovakia, s.r.o. Ing. Daniel Hartel, manažér MTZ a služieb, do bezplatného užívania funkčný školiaci panel ZABEZPČOVACÍ SYSTÉM JA-63 PROFI a funkčnú sadu zariadení k domovému zabezpečovaciemu systému OASIS.

Aj touto cestou vyjadrujeme srdečné a úprimné poďakovanie spoločnosti Jablotron Slovakia, s.r.o. za to, že prijali pozvanie prísť medzi nás ako aj za učebné pomôcky pre skvalitnenie vzdelávania a odbornej prípravy našich študentov.
Bc. Anton Farkas 09.09.2013
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta