Beseda na tému : „ Práca animátora“. - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

        Dňa 9.4.2018 sme v rámci odborného výcviku  absolvovali besedu so skúsenými animátormi p.Buranovským a p.Sidóm. Tí nám priblížili nielen prácu animátora v zahraničí, ale nám predstavili aj požiadavky na animátora. Mnohé sme poznali už z vyučovania, ale nemali sme predstavu, ako prebieha výberový casting na animátora.  P.Buranovský nám premietol niekoľko videí, ktoré túto činnosť  predstavili. Mali sme možnosť vidieť  prácu športového animátora, animátora pre deti aj pre dospelých.  Videli sme ukážky práce animátora ako napr. Cirkusový deň, Indiánsky deň, športové aktivity vo vode, práca s deťmi a pod.

          Prekvapil nás náročný časový rozvrh v práci animátora. Teraz už chápeme, prečo sa kladie veľký dôraz nielen na jazykovú pripravenosť animátora, ale aj na jeho osobné vlastnosti. Najmä trpezlivosť, slušnosť, dochvíľnosť , presnosť a mnohé iné.

          Po dnešnej besede sme získali oveľa presnejšiu predstavu o práci animátora. Mnohým sa táto práca páči a vieme si predstaviť, že sa  po dovŕšení 18 rokov staneme animátormi. Pomôže nám to zdokonaliť sa v cudzom jazyku, spoznať nové  krajiny a možno naštartovať svoju profesionálnu kariéru.
Žiaci 1.B študijný odbor pracovník marketingu 17.04.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta