Beseda s manažérkou banky - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

         Dňa 21.2.2018 sa uskutočnila beseda s regionálnou riaditeľkou OTP banky Ing. Klučkovou. Besedy sa zúčastnili žiaci 3.C študijného odboru TITT a 4.B študijného odboru PM. Interaktívnou formou sa žiaci zapájali do rozhovoru a získali informácie o produktoch banky, ktoré sú určené študentom – študentské účty a študentské pôžičky. Zaujímali sa o produkty pre podnikateľov, najmä začínajúcich,  ako aj o podmienky pre získanie úveru na podnikanie.

Ďalšou otázkou, ktorá nás zaujala bola ochrana vkladov a jeho zákonná úprava na Slovensku.

Niektorí študenti sú absolventi vzdelávacieho programu Etika v podnikaní a preto sa zaujímali aj o etickú stránku práce „bankára“ a najčastejšie spôsoby porušenia etiky v ich práci.

     Aj napriek počiatočným obavám žiakov z náročnejšej témy,  sa po chvíľke rozprúdila živá debata a najaktívnejších žiakov odmenila p. riaditeľka zaujímavými vecnými cenami.

Ing. Bakovková 15.03.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta