Vážení rodičia, vážení zamestnávatelia, milí absolventi a priatelia našej školy, - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

   dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie 2 % (resp. 3 % u dobrovoľníkov, alebo 1 % u právnických osôb) dane z Vášho príjmu za rok 2017 Združeniu rodičov pri Strednej odbornej škole, Pod amfiteátrom 7 v Leviciach.

Rodičovské združenie (ďalej RZ) pri SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice je dobrovoľné združenie rodičov alebo zákonných zástupcov  žiakov. Je súčasťou organizácie Slovenskej rady rodičovských združení (ďalej SRRZ). Úzko spolupracuje s vedením školy pri zabezpečovaní riešenia problémov výchovy a vzdelávania žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a mimoškolských aktivít žiakov. Má snahu v rámci svojich možností poskytovať škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi. Podieľa sa materiálne i finančne pri prezentácii talentovaných žiakov, oceňovaní ich mimoriadnych študijných výsledkov, výsledkov v olympiádach, odborných súťažiach a prezentáciách v škole, na verejnosti doma i v zahraničí.

Nakoľko finančné prostriedky RZ sú viazané len na schválené príspevky od rodičov žiakov , RZ hľadá dodatočné zdroje na financovanie aktivít, ktorými podporuje a skvalitňuje  vzdelávanie žiakov školy.

V každom školskom roku v spolupráci s vedením školy RZ oceňuje najlepších žiakov a triedy školy, finančne sa spolupodieľa na podpore športových a kultúrnych podujatí vrátane vstupeniek na výstavy, exkurzie, filmové a divadelné predstavenia pre žiakov školy.

 

Z Vašich príspevkov by sme chceli realizovať najmä nasledujúce aktivity:

-          doplnenie základne moderných učebných pomôcok pre technické a netechnické odbory školy

-          ocenenie výsledkov najlepších tried a žiakov školy v závere šk. roka

-          skultúrnenie interiérov i exteriérov školy (oddychové zóny v interiéri školy, záhradná školská terasa, telocvičňa, posilňovňa, školské ihrisko)

 

             V prípade, že sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 (3 alebo 1) % dane z príjmu RZ pri SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice, údaje sú:

  • názov organizácie:  Združenie rodičov pri Strednej odbornej škole, Pod amfiteátrom 7, Levice
  • sídlo: Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice
  • IČO: 17319617/0389
  • právna forma: nezisková organizácia (združenie)

 

Za Vašu nezištnú pomoc Vám ďakujeme.

Vyhlásenie-2018-dp-2017.pdf


Ing. Beáta Pašková predsedníčka RZ 20.02.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta