Ako pomôcť rozvoju CR v našom regióne? - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Dnes 15.januára 2018 sme sa počas OVY zúčastnili exkurzie, ktorá rozšírila naše poznatky z oblasti CR. Konkrétne sa jednalo o návštevu  Oblastnej organizácie CR Tekov, ktorá sídli v Leviciach na Štúrovej ulici . Je to novovzniknutá organizácia, ktorá pracuje od augusta  2017.

Samosprávy, inštitúcie a podnikatelia sa spojili s cieľom podporiť rozvoj cestovného ruchu v tekovskom regióne. Riaditeľ Mgr. Marosy predstavil ciele organizácie a opýtal sa žiakov ako oni vnímajú možnosti rozvoja CR vo svojej obci alebo meste. Uviedol im príklady spolupráce s obcami, podnikateľmi  a navrhol možnosť predstaviť nový produkt – expozíciu vinárstva v zaujímavých „pivničných“ priestoroch na Námestí hrdinov. Žiakov expozícia zaujala, pretože spracovanie hrozna a výrobu vína mnohí poznajú zo svojich rodín. P. riaditeľovi sme navrhli možnosť spolupráce s našou školou v oblasti tvorby produktov CR v rámci žiackych prác a projektov,  ako aj brigádnicku pomoc pri rekonštrukcii  a úprave ďalších priestorov expozície.

Pretože sme sa nachádzali v centre mesta, navštívili sme aj Levickú informačnú kanceláriu, kde nám pracovníčka stručne predstavila náplň činnosti. So záujmom sme si prezreli vynovené a veľmi pekné priestory, ako aj ponuku propagačných materiálov a suvenírov .Ing. Jana Bakovková 29.01.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta