Finančná sloboda - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

8. december 2017 bol dôležitý pre našu školu nielen tým, že sme mali Deň otvorených dverí, ale aj tým, že sme  umožnili žiakom vyskúšať si pre nás novú formu finančného vzdelávania.

Finančný poradca spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko p. Černák so svojím tímom si „zahrali“ hru s názvom Finančná sloboda s 3 skupinami našich žiakov.

           OVB Allfinanz Slovensko pripravilo exkluzívne pre slovenský finančný trh túto spoločenskú hru na zlepšovanie finančnej gramotnosti. Počas hry s moderátorom sa žiaci starali  o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. Každá dvojica hráčov dostala do opatery manželský pár vo veku 30 rokov a prechádzala  s nimi 30 rokov ich života. Uzatvárali  im finančné produkty, čelili rôznym nástrahám života. Pritom nastali rôzne situácie, niektoré síce vtipné,  ale s negatívnym dopadom na fiktívnu rodinu...

Účelom hry bolo splniť všetky ciele rodiny ako sú:
 1. vlastná nehnuteľnosť na bývanie
 2. veľký cieľ rodiny (napr. vzdelanie detí, dovolenka, chata…)
 3. cieľ najväčší a hlavný – finančná nezávislosť aspoň vo veku 60 rokov rodičov.

                Aj keď žiaci vôbec netušili, o akú formu finančného vzdelávania pôjde, a niektorí boli skeptickí, strávili príjemné dopoludnie. Napriek počiatočným obavám, že sa budú zase učiť, boli na záver príjemne prekvapení, koľko sa toho naučili aj keď sa „iba“ hrali.Ing. Jana Bakovková, koordinátorka finančnej gramotnosti 14.12.2017
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta