JA Základy podnikania - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Vzdelávací program JA Základy podnikania je voľno-časový program pre 5. a 6. ročník základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Päť hlavných tém je prezentovaných žiakom počas 5-7týždňov dobrovoľnými konzultantmi z podnikateľskej sféry, ktorí program učia a zároveň poskytujú kontakt medzi ekonomickou teóriou a praktickým svetom ekonomiky a obchodu, alebo študentmi, ktorí v aktuálnom školskom roku pracujú v rámci programov JA Slovensko v JA Firme.  
Cieľom programu je:
  • dopĺňať tradičnú skladbu vyučovacích predmetov základných škôl konceptmi na rozvíjanie podnikateľských a ekonomických schopností a finančnej gramotnosti,
  • rozvíjať vedomosti žiakov o fungovaní a riadení ekonomických činností, o zodpovednosti v podnikaní v systéme ekonomiky voľného trhu,
  • podnecovať žiakov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní,
  • podať žiakom základných škôl pozitívne modely dospievajúcich a dospelých.

 

Päť tém, ktoré sa žiaci naučia:   Peniaze, Organizácia, Manažment, Výroba, Marketing

 

      Celé to začalo keď som ako žiačka tretieho ročníka na SOŠ Pod amfiteátrom 7 v Leviciach pracovala v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia s programom Ja Slovensko. Počas tohto roku, oslovila moju pani učiteľku p. Holičová z JA Slovensko, či by som chcela pracovať ako dobrovoľný konzultant, ktorý na základe preškolenia získa oprávnenie vyučovať vzdelávací program na základnej škole. Ja som súhlasila a tak sme si dohodli termín školenia. Školenie sa konalo 25. apríla v Banskej Bystrici a trvalo približne 5 hodín. Na školení nám p. Erika Holičová rozdala materiály pre žiačikov základnej školy, učila nás ako pracovať s deťmi. Po úspešnom absolvovaní som získala certifikát.

       Na základnej škole v Želiazovciach som začala vyučovať až v školskom roku 2017/2018. Nevedela som čo ma čaká, no pani učiteľka zo základnej školy v Želiezovciach, p. Butkovská mi verila a pomáhala mi.  Vyučovala som dve triedy. 6.A a 6.B.  So žiakmi to najprv bolo zložité lebo sme triedy spájali no už hneď na začiatku sme zistili že to takto nebude fungovať a tak sme ich rozdelili. So šiestakmi som sa stretla 6x po 60 minút. Posledný siedmi krát sme opäť triedy spojili, rozdali sme si certifikáty a sladké odmeny.  S deťmi sa pracovalo úžasne. Boli veľmi šikovní. Pre mňa ako študentku to bola veľmi zaujímavá skúsenosť a chcem sa ešte raz poďakovať mojej škole, SOŠ Pod amfiteátrom v Leviciach, ZŠ v Želiezovciach, ktorej sa tiež tento program veľmi páčil a samozrejme pani Erike Holičovej, ktorá ma oslovila.

Ďakujem JA Slovensko & MetLifeSovensko


Nikoleta Véghová, 4.B, pracovník marketingu CR 13.12.2017
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta