Dni otvorených dverí - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

V dňoch 13. a  14. decembra 2018 sa konali na našej  škole Dni otvorených dverí.


Program prehliadky školy sa začal v školskej jedálni predstavením hostí, príhovorom  a predstavením školy riaditeľkou školy Ing. Evou Sleziakovou.


Ďakujeme  hosťom  ktorí sa zúčastnili DOD – RNDr. Ján Krtík, primátor mesta Levice; Dr. D. Weight, člen predstavenstva spoločnosti ZF Slovakia, a.s. v duálnom systéme vzdelávania; Zástupcom  zmluvných partnerov,  s ktorými škola zabezpečuje praktické vyučovanie – CA DeKampo, Wan Slovakia, FREEWAY logistic, Branislav Ižold BARNY. Ako aj študentovi STU Bratislava.

 

Návštevou nás poctili aj  úspešní absolventi študijných odborov technik informačných a telekomunikačných technológií Matúš Šebest a  pracovník marketingu Marianna Výbochová.


Uchádzači o štúdium pokračovali v prehliadke zručností žiakov v jednotlivých odboroch na pripravených stanovištiach. Odprezentovali sa  dievčatá  a chlapci z odborov pracovník marketingu, technik informačných a telekomunikačných technológií, komerčný pracovník v doprave, elektromechanik – silnoprúd a mechanik špecialista automobilovej výroby v duálnom aj školskom vzdelávaní.


Všetkých deviatakov zaujala prehliadka historického vývoja počítačovej techniky s odborným výkladom majstra odborného výcviku a žiakov TITT a úspešných európskych projektových aktivít školy.

DOD sa zúčastnilo 169 žiakov základných škôl, 3 výchovní poradcovia a 10 rodičov.

 Za ich aktívnu účasť vyjadrujeme poďakovanie.


20.12.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta