Olympiáda ľudských práv v našej škole - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Aj tento školský rok sa na našej škole konala Olympiáda ľudských práv. Zúčastnili sa jej žiaci 3. ročníkov študijných odborov (technik informačných a telekomunikačných technológií, pracovník marketingu)  Najprv si vedomosti „zmerali“ v triednych kolách (6.12. a 10. 12. 2018) a najúspešnejší žiaci pokračovali v školskom kole. Konalo sa 12. 12. 2018. Súťažiaci riešili otázky z oblasti občianskeho práva a slobody, histórie ľudských práv, organizácií a inštitúcií na ochranu ľudských práv, Ústava SR, ombudsman, Európska únia. Náročnosť otázok bola rôzna - od 2 po 4 body. Žiaci sa museli spoľahnúť aj na zdravý „sedliacky“ rozum. Úlohy boli zamerané aj na  čítanie s  porozumením a tak si zároveň žiaci rozvíjali aj  čitateľskú gramotnosť.

Výsledková listina:

1.miesto:   Tomáš Buda   3.C       39 bodov

2.miesto :  Samuel Sajka  3.C      35 bodov

3.miesto :  Samuel Rusnák 3.B     34 bodov

 

Úspešným žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

PaedDr. Valentína Karafová vyučujúca občianskej náuky 20.12.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta