Živnostenské podnikanie trochu inak - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

            22. novembra 2018 sme v našej škole privítali vedúceho odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Leviciach  JUDr. Jána Janáča. Žiakom tretích a štvrtých ročníkov predstavil živnostenské podnikanie na Slovensku, upriamil ich pozornosť na drobné zmeny v živnostenskom zákone a podal výklad k niektorým paragrafom tohto zákona. Žiakov zaujímali najmä  tieto otázky: preukazovanie odbornej spôsobilosti,  podmienky založenia jednotlivých druhov živností, poplatky pri založení živnosti  a pokuty za porušenie zákona, spôsoby a možnosti ukončenia živnosti.

            V druhej časti prednášky predstavil žiakom elektronický spôsob ohlásenia živnosti, ktorý je nielen rýchlejší a pohodlnejší, ale aj finančne menej náročný.  Všetky tieto zaujímavé informácie žiaci využijú pri štúdiu odborných predmetov  ekonomika,  odborný výcvik ako aj pri tvorbe podnikateľských plánov.


Ing. Jana Bakovková 03.12.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Lyžiarsky výchovno
– výcvikový kurz
18. – 22.02.2019, SKI Vitanová„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta