História a súčasnosť Tekovského múzea v Leviciach - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

           Dňa 19. novembra 2018 sme sa v rámci OVY zúčastnili exkurzie v Tekovskom múzeu.  Najskôr sme absolvovali prehliadku stálej expozície múzea aj s odborným výkladom.  Prešli sme archeologickú expozíciu so zaujímavými nálezmi z nášho regiónu.  Zaujala nás aj výstava mincí, ktoré sa našli pri archeologických vykopávkach, azda najviac vzácny biatek. Z ďalších expozícií spomenieme unikátnu ukážku lekárnictva vrátane zariadenia lekárne a prístrojov a predmetov, ktoré sa tu v minulosti používali.  Milovníkov národopisu potešila výstava ľudového odevu z regiónu.  Z nedávnej minulosti sme si prezreli výstavu venovanú fotografovi L. Bielikovi a udalostiam roku 1968.

         V druhej časti exkurzie sme sa presunuli do prednáškových priestorov, kde  nám Mgr. Nováková predstavila históriu  Tekovského múzea, ktoré si v minulom roku pripomenulo  90. výročie svojej existencie. Zaujímavý a nový bol pre nás fakt, že múzeum vzniklo zásluhou vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý v r. 1927 daroval mestu svoju vzácnu zbierku historických predmetov. Múzeum počas svojej existencie vystriedalo niekoľko priestorov, až do roku 1958, kedy bolo umiestnené do areálu levického hradu. Archeologička p. Nováková nám stručne predstavila nielen všetkých doterajších riaditeľov múzea, ale aj ich podiel na zveľaďovaní múzea. V súčasnosti má ich zbierkový fond okolo 120 000 predmetov z oblasti prírodných vied, národopisu, histórie, archeológie, numizmatiky a výtvarného umenia.

                V závere exkurzie sme sa dozvedeli, že od roku 2002 Tekovské múzeum udeľuje každých päť rokov Pamätnú medailu za výrazný podiel na rozvoji Tekovského múzea všetkým, ktorí prispeli k jeho rozvoju.
 

Žiaci 1.B, študijný odbor PM 27.11.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Lyžiarsky výchovno
– výcvikový kurz
18. – 22.02.2019, SKI Vitanová„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta