Projektové stretnutie v poľskom v Lubaczowe - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

S cieľom rozvíjať budúcu myšlienku „partnerstvo miest - partnerstvo škôl“ sa piati žiaci a jeden pedagóg zo Strednej odbornej školy, Pod amfiteátrom 7 v Leviciach zúčastnili týždňového stretnutia v poľskom Lubaczowe v rámci projektu "Play entrepreneurship with us" v programe Erasmus Plus. Projekt je zameraný na rozvoj podnikateľského myslenia mladých ľudí a podporu multikulturalizmu. V rámci stretnutia sa zrealizovali rôznorodé aktivity a workshopy s cieľom predstaviť osvedčené postupy v podnikaní, rozvíjať komunikačné zručnosti účastníkov a spoluprácu v medzinárodných tímoch, predstaviť svoje krajiny, tradície, hodnoty, posilniť pocit zodpovednosti vo vzťahu k budovaniu vlastnej kariéry. Žiaci pracovali v priestoroch banky, kde simulovali fungovanie cestovnej kancelárie a a učili sa rôzne techniky obchodného vyjednávania. Zaujímavým zážitkom bola nesporne návšteva „inkubátora“ nových firiem či prehliadka strednej odbornej školy v Lubaczowe. Naši žiaci si pripravili a predstavili formou PC prezentácie a videa svoju školu a mesto Levice, sedem divov Nitrianskeho regiónu ako aj perspektívne odvetvia ekonomiky regiónu. Aktívne sa zapojili do neformálnych rozhovorov s poľskými študentmi a ďalšími účastníkmi stretnutia, na diskotéke si zatancovali tradičný belgický tanec a vyskúšali si aj netradičné remeslá formou maľovania na sklo či výroby keramiky.

Zo stretnutia s nabitým programom sa žiaci vrátili s peknými zážitkami a perspektívou ďalšej spolupráce so strednou odbornou školou v Lubaczowe.


07.11.2017
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta