Kritériá PS na nadstavbové štúdium 2018/2019 - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice

 

                                     ponúka od septembra 2018

                                  denné nadstavbové štúdium

          v odbore 2417L 00 prevádzka strojov a zariadení.

 

Dĺžka štúdia: 2 roky

Ukončenie vzdelania: maturitná skúška (SJL, cudzí jazyk, odborné predmety)

Podmienky prijatia:

Ukončené 3-ročné stredné odborné vzdelanie v strojárskom odbore (vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list),

- zdravotná spôsobilosť pre prácu v odbore,

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

 

Prihlášky:

je potrebné podať do 31.mája 2018 (uchádzači, ktorí neboli prijatí na VŠ môžu podať prihlášku do 31.júla 2018).

Prihláška na nadstavbové štúdium si môžete stiahnuť:  tu

alebo osobne prevziať na sekretariáte školy.

 

Adresa pre podanie prihlášky:     Stredná odborná škola

                                                         Pod amfiteátrom 7

                                                         93401  Levice

 

Ďalšie informácie získate:

Email: sospodamfiteatrom@gmail.com,

tel. č. spojovateľka 036/6312510, sekretariát školy  0915270 000,

          riaditeľka školy Ing. Eva Sleziaková  0915 533 300


KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM PRE ŠK.ROK 2018/2019 PDF


PRIHLÁŠKA NA NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM PRE ŠK.ROK 2018/2019 PDF

09.05.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta