Beseda na tému Bezpečnosť potravín - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Dňa 23.4.2018 sme privítali na našej škole MVDr. A.Petrincovú, vedúcu odboru Potravinového dozoru a Hygieny potravín, a Ing. A. Janúrikovú,  vedúcu Oddelenia rastlinných komodít RVPS Levice. Téma, ktorú sme si zvolili v rámci spotrebiteľského vzdelávania, je nanajvýš aktuálna. Týka sa bezpečnosti potravín ako aj toho, aké je dôležité sledovať informácie o kvalite, pôvode a  značení potravín.

Jedlo je súčasťou nášho života odnepamäti. Potraviny živočíšneho aj rastlinného pôvodu sa v posledných rokoch stali predmetom mnohých sporov často medzinárodného významu. Niektoré „kauzy“ boli  dosť medializované, ale nie vždy verejnosť vedela ako vlastne skončili. Na mnohých hodinách ako napr. potraviny a výživa, odborný výcvik, ekonomika sme sa často o danej problematike rozprávali a preto nás potešilo, že sa dozvieme o probléme viac.

Najskôr sme sa dozvedeli ako je v tejto oblasti upravená  legislatíva v SR a v EÚ. Zaujal nás Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, ktorý funguje od r.2011. Nasledovali konkrétne prípady porušovania bezpečnosti potravín napr. v prípade kurkumy, červenej repy, plodov mora a pod. Dr. Petrincová uviedla 10 najčastejšie falšovaných potravín s najväčším rizikom napr. olivový olej, ryby, BIO potraviny, mlieko, obilniny a pod.

Z vystúpenia Ing. Janúrikovej nás zaujali všeobecné požiadavky potravinového práva:

  1. Potraviny sa nesmú umiestňovať na trhu, ak nie sú bezpečné.
  2. Za nebezpečné sa budú považovať potraviny, ak sú:

a)      zdraviu škodlivé

b)      b) nevhodné na ľudskú spotrebu.

V závere uviedla zaujímavý prehľad 4 potravín, ktorých častá konzumácia  môže prispieť k zvýšenému výskytu rakoviny. Toto nás „šokovalo“, pretože sú to obľúbené potraviny väčšiny z nás. Sú to šišky, šumivé sladené nápoje, hranolky, čipsy.

Dúfame, že tieto informácie prispejú k šíreniu osvety o bezpečných a nebezpečných potravinách medzi nami mladými a položia tak základy nášho zdravšieho stravovania. 

Žiaci 1.B PM a 2.C TITT 03.05.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta