Stretnutie eTwinningových partnerov - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Dňa 25.04.2018 sa žiaci – ruštinári (II.B PM a 1.B PM a KPD) zo SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice stretli na pracovnom stretnutí so žiakmi 2.A z OA Levice. Tieto školy už 3 roky spolupracujú v rámci eTwinningových projektov. Názov súčasného projektu je „Mládež a zdravý životný štýl“ a pracujeme na ňom na hodinách ruského jazyka. Stretnutie sa začalo v telocvični privítaním študentov oboch škôl p. riaditeľkou Ing. E. Sleziakovou, ktorá vyjadrila radosť, že sa študenti zapájajú do medzinárodných projektov a zdokonaľujú sa v cudzích jazykoch. Po súťažiach v telocvični nasledovalo „zdravé občerstvenie“ a práca na tvorbe interaktívnych hier - v programe learningapps, žiaci tvorili pexesá, osemsmerovky, hry na dopĺňanie textu a priraďovanie textu k obrázkom. Pracovné stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére, žiaci si pomáhali, pracovali v skupinách, vyskúšali si svoje počítačové zručnosti na samé zdravé témy. Táto práca a aj pohybové aktivity v telocvični mali smerovať k podpore zdravého životného štýlu mladých ľudí.PaedDr. V. Karafová koordinátorka projektu 27.04.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta