Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

dual

 Vidiecky parlament - diskusný stôl

 Poznávame Levice

 PLAVECKÝ VÝCVIK

 Komerčný pracovník v doprave na odbornej praxi

 Tikári navštívili firmu Comix

 Slávnostná rozlúčka so žiakmi III.A triedy

 Nové skúsenosti našich tretiakov z pracovísk

 Prezentácia ročníkových prác 3.C TITT

 Organizačné pokyny k zabezpečeniu písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky

 Finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“

 Oslavy sv. Urbana na Krížnom vrchu

 Do sveta s novým projektom Erasmus Plus

 Zvíťazili sme v dobrovoľníckej súťaži IDeMe Na To (IDMNT)

 Vyhlásenie 2.kola prijímacích skúšok pre šk. rok 2018/2019

 Súťaž Autoopravár 2018

 Exkurzia vo výrobnom závode Volkswagen Bratislava

 Čistili sme moruše v chotári Bohuníc

 Moruša čierna na jarmoku

 Náhradný rozvrh 21.-22.05.2018

 Deň Európy

 Rozlúčka s maturantami

 Markeťáci opäť spoznávali históriu

 Organizácia skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

 Organizačné zabezpečenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v riadnom termíne 21. - 22. 05. 2018

 MLADÝ TVORCA 2018

 Kritériá PS na nadstavbové štúdium 2018/2019

 Beseda na tému Bezpečnosť potravín

 Poznaj kultúrne a historické pamiatky hlavného mesta

 Stretnutie eTwinningových partnerov

 OZNAM o udelení riaditeľského voľna žiakom školy

 Exkurzia v Atlantis Centre

 Deň narcisov

 Odborná exkurzia v Microsofte

 Pomôžme si – dobrovoľnícka aktivita

 Dobrovoľnícke aktivity v útulku

 Beseda na tému : „ Práca animátora“.

 Úspešný projekt školy „Moruša čierna ako produkt regionálneho CR“ pokračuje v chotároch obcí

 Úspešní na 40. ročníku krajského kola SOČ

 Organizačné zabezpečenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2018

 Jarné upratovanie v útulku

 Peňažný dar pre OZ Šťastný domov Levice

 Pridajme sa aj my

 VEĽKÝ ÚSPECH DOMINIKA HUDECA ZA PROJEKT MOZAIKA ŽIVOTA V DIGITÁLNEJ PODOBE V SÚŤAŽI JuniorINTERNET.

 Kritériá prijímacieho konania pre šk.rok 2018/2019

 Svet peňazí

 EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

 Dominik Hudec postúpil do finále súťaže Junior Internet

 Projekt „Fiktívna krajina“

 Školské kolo SOČ

 Valentínska pošta

PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.

Účelové cvičenie
1. ročníky 22.06.2018
2. ročníky 20.06.2018

Trieda 1.A - DSV
má z prevádzkových dôvodov
dňa 19.06.2018 (utorok) voľno
udelené spoločnosťou ZF Slovakia
a dňa 21.06.2018 (štvrtok)
skrátené vyučovanie
v čase 8:00 - 12:00
v priestoroch školy (Pod amfiteátrom 7)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta