Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

dual

 Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018

 Slávnostná rozlúčka so školským rokom 2017/2018 piatok 29.06.2018

 OZNAM o udelení riaditeľského voľna žiakom školy

 Cena diváka – hlasovanie.

 Vidiecky parlament - diskusný stôl

 Poznávame Levice

 PLAVECKÝ VÝCVIK

 Komerčný pracovník v doprave na odbornej praxi

 Tikári navštívili firmu Comix

 Slávnostná rozlúčka so žiakmi III.A triedy

 Nové skúsenosti našich tretiakov z pracovísk

 Prezentácia ročníkových prác 3.C TITT

 Organizačné pokyny k zabezpečeniu písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky

 Finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“

 Oslavy sv. Urbana na Krížnom vrchu

 Do sveta s novým projektom Erasmus Plus

 Zvíťazili sme v dobrovoľníckej súťaži IDeMe Na To (IDMNT)

 Vyhlásenie 2.kola prijímacích skúšok pre šk. rok 2018/2019

 Súťaž Autoopravár 2018

 Exkurzia vo výrobnom závode Volkswagen Bratislava

 Čistili sme moruše v chotári Bohuníc

 Moruša čierna na jarmoku

 Náhradný rozvrh 21.-22.05.2018

 Deň Európy

 Rozlúčka s maturantami

 Markeťáci opäť spoznávali históriu

 Organizácia skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

 Organizačné zabezpečenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v riadnom termíne 21. - 22. 05. 2018

 MLADÝ TVORCA 2018

 Kritériá PS na nadstavbové štúdium 2018/2019

 Beseda na tému Bezpečnosť potravín

 Poznaj kultúrne a historické pamiatky hlavného mesta

 Stretnutie eTwinningových partnerov

 OZNAM o udelení riaditeľského voľna žiakom školy

 Exkurzia v Atlantis Centre

 Deň narcisov

 Odborná exkurzia v Microsofte

 Pomôžme si – dobrovoľnícka aktivita

 Dobrovoľnícke aktivity v útulku

 Beseda na tému : „ Práca animátora“.

 Úspešný projekt školy „Moruša čierna ako produkt regionálneho CR“ pokračuje v chotároch obcí

 Úspešní na 40. ročníku krajského kola SOČ

 Organizačné zabezpečenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2018

 Jarné upratovanie v útulku

 Peňažný dar pre OZ Šťastný domov Levice

 Pridajme sa aj my

 VEĽKÝ ÚSPECH DOMINIKA HUDECA ZA PROJEKT MOZAIKA ŽIVOTA V DIGITÁLNEJ PODOBE V SÚŤAŽI JuniorINTERNET.

 Kritériá prijímacieho konania pre šk.rok 2018/2019

 Svet peňazí

 EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta